Program 65. loutkářské Chrudimi

30. 6. - 6. 7. 2016
Z pověření Ministerstva kultury České republiky
pořádají Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se spolkem Amatérské divadlo a svět

a Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář
za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

 

V rámci festivalu bude uvedeno čtrnáct inscenaci v hlavním programu
a tři desítky inscenací v rámci projektu "Loutky nejen v ulicích aneb inspirace loutkou"
 v celkem 110 představeních.

 

Inscenace v hlavním programu bude reflektovat lektorský sbor ve složení:
Lenka Dzadíková (divadelní kritička, Slovensko), Martina Hartmanová (herečka, ČR),
Vít Brukner (herec a režisér, ČR),  Vít Peřina (autor, dramaturg, ČR),
Tomáš Volkmer (scénograf, ČR)
Moderátor veřejných diskusí: Jakub Hulák 

 

Uskuteční se tři odborné přednášky v rámci projektu "Historie a praxe loutkového divadla"
a každý den tři loutkářské dílny pro veřejnost.

 


 

Projekty "Historie a praxe loutkového divadla""Loutky nejen v ulicích aneb Inspirace loutkou"
jsou realizovány s podporou Státního fondu kultury ČR.