Ubytování

HOTELY, PENZIONY A UBYTOVNY V CHRUDIMI

www.chrudimsky.navstevnik.cz

Hotel Alfa; Čs. partyzánů 24; tel. 469 620 238; www.hotelalfa.cz
 
Hotel Fortna; Fortenská 43; tel. 602 165 121; www.fortna.cz
 
Penzion U Náhonu; Soukenická 157; tel. 728 783 514; ubytovani-unahonu.cz
 
Penzion Žižka; Žižkovo nám. 106 + Podfortenská 105; tel. 777 210 156; www.chrudim.info/turistika/penzion-zizka
 
Penzion Chrudimák; Koželužská 455; tel. 777 049 135; www.penzion-chrudimak.cz
 
Penzion a Polo Café U lávky; Radoušova 17; tel. 777 766 416; www.penzionchrudim.cz
 
Residence ARX; V Tejnecku 535; tel. 469 660 011; www.residencearx.cz
Penzion Husovka;  Husova 186; tel. 775 675 385; www.husovka.cz
 
Penzion U Džbánu;  Erbenova 432;  tel.  776 660 031; www.udzbanu.com
 
Ubytovna Sporthotel; Tyršovo nám.12/II; tel. 469 621 028; www.sportovistechrudim.cz/cz/sporthotel
 
Ubytovna Relax klub; Topolská 52; tel. 602 483 048; relaxclub@volny.cz
 
Turistická ubytovna; Koželužská 106; tel. 736 535 928;
 
Ubytovna na Blehovsku; Rubešova 1235; tel. 603 816 893
 
Ing. Jaroslav Bohuněk;  Palackého třída 87;  tel.  607 960 918; 607 181 283

Ubytovna Nová Rozhledna; Na Rozhledně 766; 739 561 999; www.k2invest.cz/ubytovna-chrudim