Kdes holubičko lítala?

Datum: 4 Červenec 2016

 Video zatím není zcela kompletní. Ještě zbývá jedna dotáčka. Chrudim 11.7.2016

Inspirační zdroje: K. J. Erben: Prostonárodní české písně a říkadla, K. Tučková: Žítkovské bohyně, J. Kočí: Čarodějnické procesy, J. Francek: Čarodějnické příběhy, M. Neubauerová, D. Polák: Zpráva o nevíře

hrají: Anna Vitvarová, Debora Kratochvílová, Petra Březinová, Barbora Maksymovová, Markéta Pourová, Tereza Michelová, Barbora Samuelová

Režie: Jarka Holasová a soubor

„Budeš-li ještě lítati, budu já na tě, má holubičko, líkati.“

Počet popravených osob v čarodějnických procesech se odhaduje na 35 000, většinu tvořily ženy. - Každý rok jsou v nejchudších zemích světa pod záminkou čarodějnictví pro vinu za „rány osudu“ ženy ukamenovány, mučeny, zbičovány nebo veřejně popraveny. - Ženu zakopou po hruď do země a muži ji kamenují. Kameny nesmějí být příliš velké, aby nezpůsobily okamžitou smrt. - Každá třetí žena v Evropské Unii má osobní zkušenost s fyzickým či sexuálním násilím. - Podle studie proFem z roku 2012 v České republice čelilo nějaké formě domácího násilí 40% žen.